1. Говори на детето си от самото начало

Бебето може да чува в корема ти твоя глас от петия месец.

Ти учиш и детето си да говори и когато то те слуша как говориш. Детето свиква с гласа ти и това създава връзка по между ви. Така започва езиковото развитие. 

Защо е важно това?

Добре е когато родителите използват всяка възможност, за да говорят на детето си. Това е добре не само за връзката между родителя и детето, но така се поставя и началото на езиковото му развитие. Едно дете се научава да говори като слуша родителите си как говорят. Това започва още в корема. Детето чува гласа на майката още от петия месец на бременността. 

Родителите имат много контакти с детето и след неговото раждане. Това става докато го гледат, държат, докосват, хранят и обгрижват. Също и когато му говорят и реагират на звуците, които издава бебето. Детето трябва да се научи да произнася различни звуци, за да може след това да казва и думички. Детето се научава да разбира езика когато родителят му говори спокойно и когато често повтаря дадени думички и изречения. Едно дете трябва много често да слуша дадени думи, за да може да ги произнесе самостоятелно. По този начин родителите стимулират езиковото развитие на детето.

2. Говори на детето си на езика, който владееш най-добре

На езика, който владееш най добре, ти образуваш по-дълги изречения. Тогава използваш и по-трудни думи, но и повече различни думи.

Езикът, който владееш най-добре е този, на който знаеш най-много думи. Детето научава езика като те слуша как ги произнасяш и след това ги повтаря. Затова трябва много да говориш на детето си. Добрият езиков пример е добра основа за усвояването на нидерландския език. 

Защо е важно това?

Децата научават езика като слушат често повтаряни думи и изречения и затова е добре родителите да говорят с децата си на езика, който владеят най-добре. На езика, който владееш най-добре, можеш по-добре да кажеш какво точно имаш предвид. На езика, който владееш найдобре ти образуваш по-дълги изречения. На езика, който владееш най-добре ти използваш както по-трудни думи, така и повече различни думи. По този начин и детето научава този език добре. 

Родителите не трябва да говорят с детето си на език, който те самите не владеят добре, защото тогава и детето няма да научи добре този език. Детето научава най-добре езика, който родителите говорят добре. Този език е добра основа за научаването на нидерландския език, езикът на който се преподава в училище. 

Има родители, които владеят еднакво добре два езика. В такъв случай избери езика, на който искаш да говориш с детето си. За езиковото развитие на детето не е проблем, ако то израства в многоезична среда. 

Много е важно на какъв език говорят родителите с детето. Всички езици са еднакви по значимост. Затова е важно да се отделя внимание на собствения език и култура както в предучилищната детска градина, така и в основното училище. Така детето се чувства свободно да използва и езика, на който говори у дома. По този начин детето научава по-бързо и по-добре и нидерландския език.

3. Говори много на своето дете и му говори с правилни изречения

Децата могат да се развиват добре и с повече езици. Израстването в многоезична среда има много предимства.

Говори с детето си на езика, който владееш най-добре. Няма значение, че понякога на този език използваш отделни думи от друг език. Като повтаряш думите и като използваш различни думи детето научава езика най-добре. 

Защо е важно това?

Децата научават един език добре когато родителите им говорят много и често. Добре е родителите да говорят с децата си на езика, който те самите владеят най-добре. Така детето чува много различни думи и изречения. Често тези думи се повтарят, но по различен начин. Повтарянето и използването на различни на думи помага на детето да научи един език. 

Едно дете, което е научило добре един език, може бързо да научи и друг език, напр. нидерландския език. Доброто езиково развитие на един език е основата за доброто научаване на нидерландски език. 

Децата могат да се развиват добре и с повече езици. За езиковото развитие на едно дете не е проблем, ако в неговата среда се говорят повече езици. Израстването сред много езици не е проблем за детето. Това дори има и много предимства. Важното е детето да може да слуша добре и често тези езици, но също така и да ги чува от различни хора. 

Едно дете, което израства сред повече езици, често знае по-малко думи на нидерландски език, отколкото дете, което израства само с нидерландски език. Само че детето, което израства сред повече езици, често знае като цяло повече думи, ако се вземат предвид всички думи от различните езици. 

Затова е много важен езикът, който децата научават у дома от родителите си. Той е основата за научаването на нидерландски език, езикът на който се преподава в училище. Комуникацията заема централно място в общуването между родителите, детето и професионалните специалисти, но е важно всеки един от тях да се постарае да разбере другия. Това е началото на взаимното подпомагане, а то от своя страна оказва добро влияние върху развитието на детето в училище.

4. Като четеш и разказваш на детето си, то научава и много различни думи

Така детето научава и думи, които се срещат извън твоята собствена среда.

За да научат добре един език, децата трябва да чуват много различни думи. Трябва да му четеш и разказваш на езика, който владееш най-добре. Можете и да слушате заедно дигитални книжки с картинки. 

Защо е важно това?

Децата трябва да научат езика добре. Важно е децата да чуват различни думи. В книгите се използват много думи, които се различават от думите в кратките разговори. Родителите могат да разглеждат картинки дори и с дете на бебешка възраст и да му разказват по картинките. На по-късен етап могат да му четат книжки на езика, който владеят най-добре. 

Добре е и е приятно като занимание всеки ден да четете по малко на детето си или да разглеждате заедно книжка с картинки, като при всяка картинка произнасяте думите. Или да пеете заедно песнички и да си разказвате. Това също е начин детето да научи нови думи. 

Ако детето е научило много различни думи, това ще е добре за него и по-късно, когато тръгне на предучилищна детска градина и на училище. В книжките често се използват и абстрактни думи, като напр. повече и по-малко. Те са полезни, защото се доближават до езика, който използват учителите в училище. 

Родителите трябва да четата на децата си на езика, който владеят най-добре. Родителите могат да разглеждат и да слушат заедно с детето си дигиталните книжки с картинки на Bereslim. От тях децата научават много нови думи. Родителите могат и да разговарят с децата си за книжките с картинки. Детето също така може да разглежда и да слуша дигитални книжки с картинки на нидерландски език.

5. Погрижете се дето да слуша нидерландски език още докато е малко

Детето научава един език най-лесно и най-бързо от петия месец на бременността до 7 годишна възраст. 

Говори на детето си на езика, който владееш най-добре. Тази езикова основа ще му помогне при изучаването на нидерландски език. Добре е детето още от малко да слуша нидерландски език. За тази цел посещавайте с детето си места, където се говори много на нидерландски език. 

Защо е важно това?

От петия месец на бременноста до 7 годишна възраст детето много лесно научава езици. Това е периодът за развитие на езиков усет. През този период повечето от децата усвояват един език почти от само себе си. За целта обаче е необходимо детето много да слуша тези езици. Ако децата слушат от малки нидерландски език, те го научават бързо. Това е важно, тъй като нидерландският език е езикът, на който се преподава в училище.

Родителите могат да се погрижат детето им още от малко да слуша как се говори на нидерландски език. За целта родителите могат да посещават с децата си кварталните клубове в часовете за родители и деца. Могат също така да посещават детски площадки или библиотеката в часовете, когато се четат детски книжки. Разглеждането и слушането на дигитални книжки с картинки на нидерландски език също помага, както помага и гледането на детски предавания като Sesamstraat, het Zandkasteel или het Klokhuis. Детето може да тръгне на предучилищна детска градина от 2,5 годишна възраст. 

Ако родителите говорят у дома език, различен от нидерландския, децата, които живеят в гр. Zaanstad (Заанстад), могат да ходят четири пъти седмично на предучилищна детска градина. В детската градина детето слуша нидерландски език и научава много нови думи.

6. Предоставете на детето си най-добрата възможност за добро научаване на нидерландски език

Една такава възможност е детето да посещава предучилищна детска градина.

Детето трябва много да слуша нидерландски език и да се упражнява на него. В предучилищната детска градина детето научава нидерландския език докато си играе с другите деца, като разговаря или чете книжки. Това е добър старт за детето в училище. 

Защо е важно това?

Детето учи лесно и бързо езици от петия месец на бременността до 7 годишна възраст. В предучилищната детска градина децата слушат от рано нидерландски език. Нидерландският език е езикът, на който се преподава в училище. Педагозите учат детето на нидерландски език докато децата си играят или разговарят, но също така и чрез римуване, песнички и четене на книжки. Още в предучилищната детска градина децата научават много думи, които ще са им необходими по-късно в училище. Това е добър старт за детето в училище. 

Ако родителите говорят у дома език, различен от нидерландския, децата, които живеят в гр. Zaanstad, могат да посещават четири пъти седмично предучилищна детска градина. В предучилищната детска градина детето слуша нидерландски език и научава много нови думи.

7. Научи се и ти да говориш добре нидерландски език

Така ще можеш да разговаряш с придружителите на твоето дете и вие взаимно да си помагате.

Ако ти говориш добре нидерландски език, можеш по-добре да следиш развитието на детето си. Освен това можеш да помагаш на детето си в училищните и спортните занимания. 

Защо е важно това? 

Родителите посещават с детето си бюрото за детска консултация още когато то е на бебешка възраст. Разговарят за детето си с детския лекар и медицинската сестра. Разговарят и с педагозите в предучилищната детска градина. На по-късен етап разговарят за детето си с учителите от основното училище. Ако родителите говорят и нидерландски език, те ще се разбират по-добре. Могат добре да водят разговори за детето си и взаимно да си помагат с учителите. Могат да се договарят и как най-добре ще могат да помогнат на детето си у дома. Ще могат и добре да следят развитието на детето си. 

Ако самите родители не говорят нидерландски език, често детето трябва да им превежда. Например при личния лекар, но това понякога е трудно за едно дете. Затова е важно и самите родители да научат нидерландски език. Много е приятно когато професионалните специалисти оценяват, че родителите желаят да разговарят на нидерландски език, дори и когато не го владеят много добре. Централно място в такъв случай трябва да заема положителната връзка между родителите и професионалните специалисти. Използването на помощни средства като приложение за превод, картинки и жестове също помага. 

От Sociaal Wijkteam (Квартален екип за социална помощ) родителите могат да получат информация за езикови курсове, които се провеждат наблизо. Родителите могат да получат такава информация и в библиотеката, както и да позвънят или да изпратят съобщение на телефон 075 6172252.

8. Бъди пример за детето си

Децата считат за нормално всичко, което виждат в своето ежедневие.

Детето те подражава. Детето счита за нормално това, което ти казваш. Ако ти научиш нидерландски език, това ще помогне на детето при неговото развитие. Така ти даваш положителен пример на детето си. 

Защо е важно това?

Родителят винаги служи за положителен пример на детето си. Научавайки нидерландски език родителите ще могат по-активно да участват в обществения живот. Могат да участват активно и в непосредствената среда на децата си, като например в училище. По този начин родителите предават на децата си положително послание за училището. Това важи също както за тяхната работа, така и за активното им участие в собствената среда. 

Важно е професионалните специалисти да покажат, че са доволни от това, което вършат родителите. Макар и родителите все още да не говорят много добре нидерландски език, професионалните специалисти могат да им кажат къде има възможност за изучаване на нидерландски език. Те могат също така да разкажат на родителите какво може да направи за тях Sociaal Wijkteam.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl