1.Çocuğunuzla en başından itibaren konuşun.

 Karnınızdaki bebek 5 aylıkken sizin sesinizi duymaya başlar.

Çocuğunuz, konuşmayı sizin konuşmanızı duyarak öğrenir. Çocuğunuz sesinize alışır. Bu bir bağ oluşturur. Ve böylece dil gelişimi başlar.

Bu neden önemlidir? 

Ebeveynlerin mümkün olduğunca çocuklarıyla konuşmaları iyidir. Bu ebeveyn ve çocuk arasındaki bağ için olumludur. Ayrıca bu, dil gelişimi için de iyi bir başlangıçtır. Çocuk, konuşmayı ebeveynlerinin konuşmasını duyarak öğrenir. Bu siz hamileyken dahi başlar. Anne beş aylık hamileyken, bebek annenin sesini duyar.

Doğumdan sonrada ebeveynler çocuklarıyla sık sık iletişim kurarlar. Bu iletişim, bakışmak, çocuğu tutmak, ona dokunmak, onu beslemek ve onun bakımını yapmak yoluyla olur. Ayrıca konuşarak ve bebeğin çıkardığı seslere tepki vererek de olur. Çocuğun daha sonra kelimeleri söyleyebilmesi için farklı seslere ihtiyacı vardır. Çocuk, ebeveyn sakince konuştuğunda ve eğer ebeveyn kelimeleri ve cümleleri sık sık tekrarlarsa dili anlamayı öğrenir. Çocuğun kelimeleri kendi kendine söylemeye başlaması için kelimeleri çok sık duyması gerekir. Bu şekilde ebeveynler, çocuklarının dil gelişimini teşvik eder.

2. Çocuğunuzla en iyi bildiğiniz dilde konuşun.

En iyi bildiğiniz dilde daha uzun cümleler kurarsınız. Ayrıca daha zor kelimeler kullanırsınız. Ve daha çok farklı kelime kullanırsınız.

En iyi bildiğiniz dil, en çok kelime bildiğiniz dildir. Çocuğunuz bir dili, o dili işiterek ve tekrarlayarak öğrenir. Bu nedenle çocuğunuzla bol bol konuşun. Dilin iyi bir örneği, Hollandaca öğrenmek için iyi bir temel sağlar. 

Bu neden önemlidir?

Çocuklar dili, çok ve sık duydukları kelimeleri ve cümleleri tekrar ederek öğrenirler. Ebeveynlerin çocuklarıyla en iyi bildikleri dilde konuşmaları iyidir. En iyi bildikleri dilde, tam olarak ne demek istediğinizi daha iyi söylersiniz. En iyi bildiğiniz dilde daha uzun cümleler kurarsınız. En iyi bildiğiniz dilde daha zor kelimeler kullanırsınız. Ve daha fazla farklı kelimeler kullanırsınız. Bu durumda çocuk da bu dili iyi öğrenir. 

Ebeveynler, çocuklarıyla kendilerinin iyi bilmedikleri bir dilde konuşmamalıdır. O zaman çocuk dili iyi öğrenemez. Çocuk, ebeveynlerinin de iyi bildiği dili en iyi öğrenir. Bu, eğitim dili olan Hollandacayı öğrenmek için iyi bir temel oluşturur. 

Bazı ebeveynler iki dili eşit derecede iyi konuşur. O halde çocuğunuzla hangi dilde konuşmak istediğinizi seçin. Farklı dillerle büyümek çocuğun dil gelişimi için sorun olmaz. 

Ebeveynlerin konuştuğu dil çocuk için önemlidir. Herhangi bir dil, bir diğeri kadar değerlidir. Bu nedenle okul öncesi oyun grubunda ve ilkokulda kendi diline ve kültürüne de izin verilmesi önemlidir. O zaman çocuk evde konuşulan dili de kullanmakta kendini özgür hisseder. Böylelikle çocuk Hollandacayı daha hızlı ve daha iyi öğrenir.

3. Çocuğunuzla çokça konuşun, ve konuşurken düzgün cümleler kurun.

Çocuklar birden fazla dille iyi büyüyebilirler. Çok dilli büyümenin birçok faydası vardır.

Çocuğunuzla en iyi bildiğiniz dilde konuşun. Bunu yaparken başka bir dilden bir kelime kullanmanız hiç sakıncalı değil. Kelimeleri tekrarlayın ve farklı kelimeler kullanın. Çocuğunuz dili en iyi bu şekilde öğrenir. 

Bu neden önemlidir?

Çocuklar, bir dili ebeveynleri onlarla çok ve sık konuştuğunda iyi öğrenirler. Ebeveynlerin çocuklarıyla en iyi bildikleri dilde konuşmaları iyidir. O zaman çocukları birçok farklı kelime ve cümle duyar. Kelimeler sıklıkla ve farklı şekillerde tekrarlanır. Kelimeleri tekrarlamak ve kelimeleri değiştirmek, bir çocuğun dili öğrenmesine yardımcı olur. 

Bir dili iyi öğrenen çocuk, başka bir dili, Hollandacayı da çabucak öğrenebilir. Bir dilde iyi bir dil gelişimi, Hollandacayı iyi öğrenmenin temelidir. 

Çocuklar birden fazla dille iyi büyüyebilirler. Çocuğun bulunduğu ortamda birden fazla dilin konuşuluyor olması dil gelişimi için bir sorun teşkil etmez. Birden fazla dille büyümek normaldir ve birçok faydası vardır. Çocuğun bu dilleri iyi ve sık duyması ve ayrıca farklı insanlardan duyması önemlidir. 

Birden fazla dille büyüyen çocuk, yalnızca Hollandaca ile büyüyen bir çocuktan genellikle daha az Hollandaca kelime bilir. Birden fazla dille büyüyen çocuk, farklı dillerden olmak üzere toplamda çoğu zaman daha çok kelime bilir. 

Çocukların evde ebeveynlerinden öğrendikleri dil bu nedenle çok önemlidir. Bu, eğitim dili olan Hollandacayı öğrenmenin temelidir. İletişim, ebeveynler, çocuk ve profesyoneller arasında odak noktadır. Herkesin birbirini anlamak için çaba sarf etmesi önemlidir. İyi bir işbirliği böyle başlar ve bu çocuğun okul kariyeri için iyidir.

4. Kitap okuyarak veya anlatarak çocuğunuza çok farklı kelimeler öğretirsiniz.

Çocuğunuz böylelikle kendi çevrenizin dışında geçen kelimeleri de öğrenir. 

Çocukların dili iyi öğrenebilmeleri için birçok farklı kelimeyi duymaları gerekir. Çocuğunuza kitabı en iyi bildiğiniz dilde okuyun veya anlatın. Dijital resimli kitapları da birlikte dinleyebilirsiniz. 

Bu neden önemlidir? 

Çocuklar dili iyi öğrenmelidir. Çocukların birçok farklı kelime duyması önemlidir. Kitaplarda konuşmalarda olduğundan çok daha farklı kelimeler geçer. Ebeveynler çocuğuyla birlikte henüz bebek iken kitaplara bakabilir ve resimlerden bahsedebilir. Çocuk büyürken de ona en iyi bildikleri dilde kitap okuyabilirler. 

Her gün yüksek sesle kitap okumak güzel ve keyiflidir. Veya birlikte resimli bir kitaba bakmak ve oradaki resimleri adlandırmak. Ya da birlikte şarkılar söylemek veya hikayeler anlatmak. Bu şekilde çocuk durmadan yeni yeni kelimeler öğrenir. 

Eğer bir çocuk birçok farklı kelime öğrenirse, bu daha sonrası yani okul öncesi oyun grubu ve ilkokul için iyidir. Kitaplar genellikle soyut kelimeler içerir, örneğin “daha çok” veya “daha az” gibi. Bu, öğretmenlerin okulda konuştuğu dille uyumludur. 

Ebeveynler en iyi bildikleri dilde kitap okurlar. Ebeveynler ayrıca ‘Bereslim’ başlıklı dijital resimli kitapları çocukları ile birlikte izleyebilir ve dinleyebilirler. Çocuklar bundan birçok yeni kelime öğrenir. Ebeveynler çocuklarıyla resimli kitap hakkında konuşabilir. Bir çocuk kendisi de Hollandaca dijital resimli kitabı izleyebilir ve dinleyebilir.

5. Çocuğunuzun küçük yaştan itibaren Hollandaca duymasını sağlayın.

Bir çocuğun bir dili en kolay ve en hızlı öğrendiği dönem hamileliğin beşinci ayından itibaren 7 yaşına kadar olan dönemdir.

Çocuğunuzla en iyi bildiğiniz dilde konuşun. Bu dil altyapısı sonrasında çocuğun Hollandaca öğrenmesine yardımcı olur. Çocuğunuzun erken yaşlardan itibaren Hollandaca duyması iyidir. Bunun için çocuğunuzla birlikte Hollandacanın çokça konuşulduğu yerleri ziyaret edin. 

Bu neden önemlidir?

Hamileliğin beşinci ayından 7 yaşına kadar bir çocuk dilleri çok kolay öğrenir. Bu, dile en duyarlı oldukları dönemdir. Çoğu çocuk bu dönemde neredeyse kendi kendine bir dil öğrenir. Bir çocuğun bu dilleri çok duyması gerekir. Çocuklar Hollandacayı erken yaşta duyarlarsa, Hollandacayı da çabuk öğrenirler. Bu önemlidir çünkü Hollandaca eğitim dilidir. 

Ebeveynler, çocuklarının Hollandacayı erken yaşlardan itibaren duymasını sağlayabilir. Ebeveynler, çocukları ile birlikte Buurthuis’te (Semt Evi) düzenlenen Ouder en Kind Inloop (Ebeveyn ve Çocuklar için açık buluşma) etkinliğine gidebilir. Ayrıca oyun bahçesine ve De Bieb (Kütüphane)’de düzenlenen kitap okuma saatine gidebilirler. 

Hollandaca dijital resimli kitaplar izlemek ve dinlemek de yardımcı olur. Tıpkı Sesamstraat, Zandkasteel veya Klokhuis gibi Hollandaca çocuk programlarını izlemek gibi. Çocuklar 2.5 yaşından itibaren okul öncesi oyun grubuna gidebilir. 

Eğer ebeveynler evde Hollandaca dışında bir dil konuşuyorsa, bu durumda Zaanstad'daki çocuklar, okul öncesi oyun grubuna gidebilirler. Çocuklar her hafta dört yarım gün oyun grubuna gidebilirler. Oyun grubunda bir çocuk çok fazla Hollandaca duyar ve birçok yeni kelime öğrenir.  

6. Çocuğunuza Hollandaca öğrenmesi için en iyi olanakları verin.

Bu, çocuğunuzu okul öncesi oyun grubuna göndermekle olur. 

Çocuğunuzun Hollandacayı çok duyması ve pratik yapması gerekiyor. Çocuğunuz oyun grubunda birlikte oynayarak, konuşarak ve kitap okuyarak Hollandaca öğrenir. Bu, çocuğunuzun okula iyi bir başlangıç yapmasını sağlayacaktır. 

Bu neden önemlidir? 

Hamileliğin beşinci ayından 7 yaşına kadar bir çocuk dilleri çok kolay öğrenir. Oyun grubunda çocuklar erken yaşlardan itibaren Hollandaca konuşmalar duyarlar. Hollandaca eğitim dilidir. Pedagojik personel, bir çocuğa onunla birlikte oynayarak ve konuşarak ve ayrıca kafiyeli konuşarak, şarkı söyleyerek ve kitap okuyarak Hollandaca öğretir. Oyun grubunda çocuklar daha sonra okulda ihtiyaç duyacakları birçok kelimeyi de öğrenmiş olurlar. Bu, çocuğa okula iyi bir başlangıç sağlar. 

Eğer ebeveynler evde Hollandaca dışında bir dil konuşuyorsa, bu durumda Zaanstad'daki çocuklar, okul öncesi oyun grubuna gidebilirler. Çocuklar her hafta dört yarım gün oyun grubuna gidebilirler. Oyun grubunda bir çocuk çok fazla Hollandaca duyar ve birçok yeni kelime öğrenir.

7. Kendiniz düzgün Hollandaca konuşmayı öğrenin.

Çocuğunuzun eğitmenleriyle konuşabilir ve işbirliği yapabilirsiniz.

Kendiniz iyi Hollandaca konuşursanız, çocuğunuzun gelişimini daha iyi izleyebilirsiniz. Çocuğunuza okul veya spor konusunda da yardımcı olabilirsiniz. 

Bu neden önemlidir? 

Ebeveynler bebekleri ile danışma merkezine giderler. Ebeveynler çocuk doktoru veya hemşire ile çocukları hakkında konuşurlar. Ayrıca oyun grubundaki pedagojik çalışanla konuşurlar. Sonraki yıllarda ilkokulda çocuklarının öğretmeniyle konuşurlar. Ebeveynler de Hollandaca konuşursa, birbirlerini daha iyi anlarlar. Böylece çocukları hakkındaki konuşmaları iyi yapabilirler ve öğretmenleriyle işbirliği yapabilirler. Evde çocuklarına en iyi nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda anlaşmalar yapabilirler. Bu sayede çocuklarının gelişimini de iyi izleyebilirler. 

Eğer ebeveynlerin kendileri Hollandaca konuşmuyorsa, çocuk genellikle tercüme etmek zorunda kalır. Örneğin doktorda. Bu bazen çocuk için zor bir durumdur. Bu nedenle ebeveynlerin kendilerinin de Hollandaca öğrenmesi önemlidir. 

Profesyonellerin ebeveynlerin Hollandaca konuşmak istemesini takdir etmesi güzel. Ebeveynler henüz çok iyi konuşmasalar bile. Ebeveynler ve profesyoneller arasındaki olumlu temas esastır. Çeviri uygulaması, resimler ve hareketler/mimikler gibi araçlar bu konuda çok yardımcı olabilir. 

Ebeveynler, bölgedeki dil dersleri hakkında Sociaal Wijkteam (Mahalli Sosyal Danışma Ekibi)’nden bilgi isteyebilir. Ebeveynler ayrıca 075 6172252 numarayı arayarak veya Whatsapp’tan mesaj yazarak Informatiepunt van De Bieb (Kütüphane Bilgi Noktası) ile kontağa geçebilir.

8. Çocuğunuza örnek olun.

Çocuklar hayatlarında her gün gördüklerini normal kabul ederler. 

Çocuğunuz sizi taklit eder. Sizin söyledikleriniz çocuğunuz için normaldir. Siz kendiniz Hollandaca öğrenirseniz, bu onun gelişimine yardımcı olacaktır. Bu şekilde çocuğunuza iyi bir örnek olursunuz.

Bu neden önemlidir?

Ebeveynler her zaman çocuklarına örnektir. Ebeveynler Hollandaca öğrenerek topluma daha aktif olarak katılabilirler. Örneğin okul gibi yakın çevrelerinde de aktif olabilirler. Bu şekilde veliler çocuklarına okul ile ilgili ve ayrıca kendi ortamlarında çalışmak ve aktif olmak hakkında iyi bir örnek olurlar. 

Profesyonellerin ebeveynlere, onların yaptıklarından memnun olduklarını hissettirmeleri de önemlidir. Ebeveynler henüz çok iyi Hollandaca konuşamıyor olabilir. Profesyoneller, ebeveynlere nerede Hollandaca öğrenebileceklerini söyleyebilirler. Ayrıca ebeveynlere, Sociaal Wijkteam (Mahalli Sosyal Danışma Ekibi)’nin onlar için neler yapabileceğini de söyleyebilirler.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl