Armoede en participatie

Het is belangrijk dat iedereen in Poelenburg en Peldersveld aansluiting vindt bij de samenleving door te werken of op een andere manier mee te doen. 

Armoede en Participatie

Inwoners van Poelenburg en Peldersveld hebben om verschillende redenen meer moeite met het vinden van aansluiting bij een opleiding of op de arbeidsmarkt. Laaggeletterdheid komt wat vaker voor en sommige mensen spreken de Nederlandse taal nog onvoldoende. Op straat worden veel verschillende talen gesproken, omdat er veel mensen met een niet-Nederlandse achtergrond wonen.

Relatief veel gezinnen in de wijk hebben te maken met armoede. Het is belangrijk dat iedereen in Poelenburg en Peldersveld aansluiting vindt bij de samenleving door te werken of op een andere manier mee te doen. Met positieve initiatieven zorgen we voor het doorbreken van deze vicieuze cirkel waar sommige mensen mee te maken hebben. Daarmee bestrijden we armoede, slechte voeding, weinig bewegen, slechte gezondheid, onderpresteren op school en vergroten we de kansen op de arbeidsmarkt.

Ons doel is dat Poelenburg en Peldersveld in 2040 qua armoede en participatie minimaal op het gemiddelde van Zaanstad komen. En dat armoede en gezondheidsproblemen geen belemmerende punten meer zijn.

Doelen Armoede en Participatie

  • Meer bewoners hebben werk
  • Er is minder armoede
  • Minder kinderen leven in armoede
  • Volwassenen zijn gezonder
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl