Jeugd

We willen dat jongeren in Poelenburg en Peldersveld net zoveel kansen hebben op een goede ontwikkeling als jongeren in andere delen van Zaanstad.

Jeugd

Sommige kinderen en jongeren die opgroeien in Poelenburg en Peldersveld hebben minder goede kansen op een succesvolle toekomst dan leeftijdgenoten in Zaanstad. Ook zijn er kinderen die op de basisschoolleeftijd minder gezond zijn. Zicht op een goede opleiding en het vinden van werk zijn ook minder. We willen dat jongeren net zoveel kansen hebben op een goede ontwikkeling als jongeren in andere delen van Zaanstad.

De jeugd van Poelenburg en Peldersveld willen we gelijke kansen geven op het ontwikkelen van hun talenten. Wij investeren daarom extra in kinderen vanaf heel jonge leeftijd. Over tien jaar zitten kinderen en jongeren uit Poelenburg en Peldersveld dan minimaal op hetzelfde niveau als het gemiddelde kind in Zaanstad. En zorgen we voor een betere gezondheid voor hen. Wij bieden nu al voorschools onderwijs aan vanaf 2,5 jaar. Daarnaast willen we ook verlengde leertijd, huiswerkbegeleiding, voorlichting over goede voeding en mogelijk ook verlengde leertijd op het voortgezet onderwijs aanbieden. Jongeren die in deze wijken wonen verlaten school vaker zonder startkwalificatie vergeleken met leeftijdsgenoten in andere wijken. Dit geeft problemen bij het vinden van een (goede) baan.

Doelen Jeugd

  • Zoveel mogelijk kinderen vanaf 2,5 jaar al naar de voorschool
  • Betere score Cito-toets op de basisschool
  • Meer jongeren maken een opleiding of studie af
  • Meer kinderen hebben een gezond gewicht


Maatschappelijke stageplaatsen gezocht!

Leerlingen van het Blaise Pascal College (4 VWO) zijn op zoek naar een maatschappelijke stage en willen graag iets betekenen voor het Pact Poelenburg & Peldersveld! 

Stichting Present Zaanstreek helpt de leerkrachten levensbeschouwing van Blaise Pascal College met het organiseren van deze stageplekken en bieden graag een divers aanbod aan. 

  • Doel van stage: maatschappelijke organisaties/initiatieven ondersteunen en inzicht krijgen in de organisaties.
  • Soort stage: denk aan klussen, activiteiten of projecten die leerlingen in het kader van een maatschappelijke stage kunnen doen.
  • Stageduur: twee dagen, donderdag 10 en vrijdag 11 maart van 9.00-15.00 uur
  • Aantal leerlingen: groepjes van 3 of 4 jongeren.

Ben je enthousiast en wil je deze leerlingen helpen aan een maatschappelijke stage? Neem dan voor 11 februari contact op met Anouk van Stichting Present Zaanstreek via 06-23205725 of info@presentzaanstreek.nl.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl