Jeugd

We willen dat jongeren in Poelenburg en Peldersveld net zoveel kansen hebben op een goede ontwikkeling als jongeren in andere delen van Zaanstad.

Jeugd

Sommige kinderen en jongeren die opgroeien in Poelenburg en Peldersveld hebben minder goede kansen op een succesvolle toekomst dan leeftijdgenoten in Zaanstad. Ook zijn er kinderen die op de basisschoolleeftijd minder gezond zijn. Zicht op een goede opleiding en het vinden van werk zijn ook minder. We willen dat jongeren net zoveel kansen hebben op een goede ontwikkeling als jongeren in andere delen van Zaanstad.

De jeugd van Poelenburg en Peldersveld willen we gelijke kansen geven op het ontwikkelen van hun talenten. Wij investeren daarom extra in kinderen vanaf heel jonge leeftijd. Over tien jaar zitten kinderen en jongeren uit Poelenburg en Peldersveld dan minimaal op hetzelfde niveau als het gemiddelde kind in Zaanstad. En zorgen we voor een betere gezondheid voor hen. Wij bieden nu al voorschools onderwijs aan vanaf 2,5 jaar. Daarnaast willen we ook verlengde leertijd, huiswerkbegeleiding, voorlichting over goede voeding en mogelijk ook verlengde leertijd op het voortgezet onderwijs aanbieden. Jongeren die in deze wijken wonen verlaten school vaker zonder startkwalificatie vergeleken met leeftijdsgenoten in andere wijken. Dit geeft problemen bij het vinden van een (goede) baan.

Doelen Jeugd

  • Zoveel mogelijk kinderen vanaf 2,5 jaar al naar de voorschool
  • Betere score Cito-toets op de basisschool
  • Meer jongeren maken een opleiding of studie af
  • Meer kinderen hebben een gezond gewicht
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl