GELIJKE KANSEN VOOR ALLE KINDEREN

Niet alle kinderen in Poelenburg en Peldersveld hebben dezelfde kansen als kinderen buiten onze wijk. Of in de rest van Nederland. Dat is jammer, want we gunnen graag ieder kind een goede toekomst. Dat begint al op de basisschool of nog eerder. We willen graag dat alle kinderen gezond opgroeien en naar een school gaan die bij hun past. Daarmee hebben ze later meer kans op een goede baan.

We willen de kinderen van onze wijk gelijke kansen geven. Een gelijke kans op een fijne jeugd. En een goede toekomst. We gaan daarom extra ons best doen hun talenten te ontwikkelen. Natuurlijk willen we ook dat kinderen gezond zijn en blijven. Daarmee beginnen we het liefst al heel vroeg.

Zo begeleiden we moeders in de wijk al tijdens hun zwangerschap. En is er extra aandacht voor kinderen tijdens hun eerste levensjaren. Zo kunnen kinderen nu al naar voorschools onderwijs vanaf 2,5 jaar. Daarnaast is er verlengde leertijd en huiswerkbegeleiding voor kinderen op de basisschool en het voortgezet onderwijs. We hebben daarbij ook aandacht aan goede en gezonde eten. We zorgen dat zoveel mogelijk kinderen een startkwalificatie halen als ze van school komen. Dat betekent dat ieder kind minimaal een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger heeft. Dat geeft hen meer kans op een goede baan later.

Projecten

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl