Verhalen

Verhalen die je op deze pagina terugleest, zijn gepubliceerd in de partnernieuwsbrief van Pact Poelenburg Peldersveld. Wil je deze nieuwsbrief ook graag ontvangen? Meld je hier aan. 

Bewonersteam spreekt mensen aan

Gepubliceerd op 13 september 2022

‘Zo’n drie jaar geleden zijn we in Poelenburg en Peldersveld gestart met drie bewonersteams om de portieken in de flats schoner te maken.’ Vrijwilligers signaleren vuil en obstakels die op de galerij staan, en melden de behoefte aan onderhoud bij de corporatie. Zij maken zo andere bewoners enthousiast om bij te dragen aan de leefbaarheid binnen de wijk. ‘Het werkt goed. Je ziet duidelijk een verschil in de wooncomplexen.’ 

Ali Jebbar is buurtcoördinator Zaandam bij Woningstichting Rochdale. Rochdale heeft 1.500 woningen in Poelenburg en Peldersveld. ‘De teams worden begeleid door de stichting Strategische wijkaanpak. Zij werven, trainen en begeleiden de vrijwilligers.’

Lees verder

Handhaving dankzij melders en samenwerking

Gepubliceerd op 13 september 2022

Welke criminele netwerken zijn er in Poelenburg en Peldersveld? En hoe kun je hun verdienmodellen verstoren?

Ruud de Bie is projectleider van het interventieteam. Begin 2022 heeft hij het team samengesteld. ‘Er zitten mensen van de gemeente, de politie, de arbeidsinspectie en de Belastingdienst bij. Zo nodig kunnen we ook de douane inschakelen.

Lees verder

Verkamering en woningsplitsing zwaar beboet

Gepubliceerd op 28 juli 2022

Bewoners geven veel signalen af over verkamering, overbewoning en veel wisselende nieuwe kortblijvende bewoners. Dit veroorzaakt overlast, parkeerproblemen, afval op straat, geluidsoverlast en een gevoel van onveiligheid. Soms worden er schokkende zaken aangetroffen qua verkamering. Eerder schreven we in de nieuwsbrief al over het feit dat mensen 200 euro betalen voor een matras in een overvol huis. Overbewoning is een bron van veel irritatie bij de overige bewoners.

Lees verder

Hoe bevalt het wonen hier? Alles is bespreekbaar

Gepubliceerd op 28 juli 2022

Wat speelt er in de wijk? We weten dat bewoners organisaties soms moeilijk kunnen vinden. Als zij een klacht, idee of zorg willen uiten. Zeker als een bewoner de Nederlandse taal niet goed beheerst of digitaal niet zo vaardig is. Binnenlopen in het stadhuis, het algemene telefoonnummer van de gemeente en woningbouwcorporatie bellen of gebruikmaken van overheidswebsites is dan vaak te lastig.

Lees verder

We hopen dat professionals vaker Buurtgezinnen inzetten

Gepubliceerd op 14 juli 2022

‘Soms is er geen netwerk waar ouders op kunnen terugvallen wanneer ze overbelast zijn. Het is belangrijk dat professionals weten dat Buurtgezinnen dan een rol kan spelen. Een Buurtgezin vangt kinderen regelmatig op zodat de ouder(s) op adem kan komen. Het is gebaseerd op de gedachte Opvoeden doen we samen.’

Lees verder

Sport is een middel om makkelijk contact te leggen

Gepubliceerd op 14 juli 2022

‘Wanneer er vertrouwen is dan kun je echt in gesprek.’

Meer dan tien jaar traint en coacht Sinan Kelebek met SK Coaching kinderen en jongeren. Eerst in Amsterdam en nu ook met succes in Poelenburg en Peldersveld. Door middel van sport maakt hij makkelijk contact.

Lees verder

Participatiemedewerkers brengen de energiekosten omlaag

Gepubliceerd op 5 juni 2022

In veel huishoudens is de energierekening te hoog ten opzichte van het inkomen. De rekening kan met moeite worden betaald, energiearmoede is een groeiend probleem. Via het Pact ontstaan allerlei verbindingen, zoals de Fixbrigade. Bewoners met een uitkering die verplicht iets terugdoen voor de maatschappij gaan de buurt in. Zij doen klusjes en treffen maatregelen om de energierekening van bewoners in de sociale woningbouw te verlagen.

Lees verder

Eerlijk wonen: iedere melding van oneerlijk gebruik nemen we serieus

Gepubliceerd op 4 juni 2022

Wanneer sociale huurwoningen niet eerlijk worden verdeeld, dan moeten mensen nog langer wachten op een woning.’ Via de campagne Eerlijk Wonen kunnen bewoners laagdrempelig melden.

Lees verder

Lees hier meer verhalen:

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl