Over Pact

WAT DOET PACT POELENBURG PELDERSVELD? 


Alle bewoners in Poelenburg en Peldersveld verdienen een fijne toekomst. Daarom hebben we in 2020 meer dan twintig partijen het 'Pact Poelenburg Peldersveld 2020-2040'ondertekend. Hierin staan de concrete resultaten die nodig zijn om van Poelenburg Peldersveld een nog fijnere plek te maken om te wonen en op te groeien. De partners werken samen met bewoners en organisaties uit de wijk om de doelen te bereiken. 

In Pact 2020-2040 staan de afspraken die gemaakt zijn door de verschillende partners. De komende jaren gaan ondernemers en maatschappelijke organisaties, zoals scholen en woningbouwcorporaties nog meer samenwerken met bewoners uit de wijk. Zo investeren we om het leven in deze wijken aangenamer te maken. 

Meer verschillende woningen voor veel verschillende mensen bijvoorbeeld. Maar er wordt ook gewerkt aan meer activiteiten in de wijk, meer groen en een breder winkelaanbod. En dat allemaal met het oog op de bewoners en hun kinderen: dat zij opgroeien op een plek waar je evenveel kansen krijgt als ergens anders.


Bekijk hier de verschillende opgaven:

JEUGD  ARMOEDE & PARTICIPATIE  VEILIGHEID  FIJN WONEN

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl