Verhalen

Eerlijk wonen: iedere melding van oneerlijk gebruik nemen we serieus

Gepubliceerd op 4 juni 2022

Wanneer sociale huurwoningen niet eerlijk worden verdeeld, dan moeten mensen nog langer wachten op een woning.’ Via de campagne Eerlijk Wonen kunnen bewoners laagdrempelig melden.


‘In heel Zaanstad komt het voor dat sociale huurwoningen worden onderverhuurd of dat een woning gebruikt wordt als wietplantage, voor prostitutie of een bedrijf. Wanneer sociale huurwoningen niet eerlijk worden gebruikt, dan moeten andere mensen nog langer wachten op een woning. Dan vindt er geen doorstroming plaats.’

Lubna Butt van Rochdale: ‘In 2018 hebben we in het Actieplan Poelenburg en Peldersveld al vastgelegd dat woonfraude een belangrijk onderwerp is. We weten dat er dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Om dit aan te kunnen pakken zijn we afhankelijk van de meldingsbereidheid van bewoners. Rochdale heeft de voortrekkersrol op zich genomen om samen met de woningcorporaties ZVH en Parteon, de gemeente en de politie bewoners te informeren via de campagne Eerlijk Wonen. Wanneer bewoners signaleren dat er iets niet pluis is, dan kunnen ze dit laagdrempelig melden. Bij voorkeur blijven we graag in contact met de melder om aanvullende informatie te krijgen. Maar anoniem melden kan ook. Als iemand echt bang is, bijvoorbeeld voor represailles, dan kan je Meld Misdaad Anoniem inschakelen.’
 

Onderverhuur tegen woekerprijzen

‘Een sociale huurwoning die wordt onderverhuurd tegen woekerprijzen is niet eerlijk. Soms wordt er wel drie keer de prijs gevraagd die de hoofdverhuurder betaalt. Om de hoge huurprijs te kunnen betalen, wordt de woning soms gedeeld door meerdere huurders. Dit betekent ook een extra belasting qua afval, parkeren en overlast. Dit is niet goed voor de leefbaarheid en veiligheid. Een sociale huurwoning die wordt onderverhuurd is niet eerlijk. Er is woningnood: er is een beperkt aantal sociale huurwoningen waar een lange wachtlijst voor is. De leegkomende woningen moeten bij de juiste doelgroep terechtkomen: mensen met een kleine portemonnee die zo ook recht kunnen hebben op huurtoeslag.’

Wietplantage of drugsopslag gevaar voor de omgeving
‘Het komt ook voor dat een woning wordt gebruikt voor prostitués die worden uitgebuit. Of woningen en garageboxen die ingezet worden voor de hennepteelt en drugsopslag. 64% van de woningen in Poelenburg en Peldersveld is sociale huur. Daar zitten kwetsbare huurders bij. We weten dat criminelen misbruik van hen kunnen maken door iets aan te bieden in ruil voor het gebruik van een kamer voor bijvoorbeeld een hennepplantage. Wanneer dit wordt ontdekt, dan raak je als huurder de woning kwijt.
Een hennepplantage is ook onveilig. Wanneer er iets misgaat dan kan er brand uitbreken in de woning of flat. Ook is er dan vaak aanloop vanuit het criminele milieu.’

Meld zaken voor een veilige woonomgeving

‘De bereidheid in Poelenburg en Peldersveld om oneerlijk woongebruik te melden is extra laag ten opzichte van andere buurten. We starten de campagne Eerlijk Wonen zodat bewoners weten wat ze waar laagdrempelig kunnen melden. De bewoner heeft er zelf belang bij, zodat er een fijne woonomgeving is waar kinderen veilig kunnen opgroeien. En de woningen op de juiste wijze worden bewoond en eerlijk worden verdeeld.’

NIet pluis gevoel

‘Wat zijn signalen waar je op kunt letten? Wanneer de ramen zijn afgeplakt of gordijnen altijd potdicht zitten, veel camera’s bij de woning zijn geplaatst, een dame veel aanloop krijgt van bezoekers, er veel dure auto’s parkeren op vreemde tijden. Of je ruikt iets vreemds, of er is opeens een nieuwe bedrading in het trappenhuis. Je hebt je buurman of vrouw al heel lang niet gezien en de brievenbus is vol. Dergelijke signalen kunnen gemeld worden zodat medewerkers van de woningcorporaties en/of gemeente op onderzoek uit kunnen gaan. We zijn afhankelijk van meldingen van bewoners en ons eigen netwerk in de wijken. Als medewerkers bijvoorbeeld veel matrassen aantreffen of een kamer die op slot zit, dan kunnen ze die signalen doorgeven.’

Heeft melden zin?

‘We horen dat mensen niet goed weten wat er met hun melding wordt gedaan. Heeft het wel zin? Word ik niet verraden? We nemen elke melding serieus en gaan op onderzoek uit, zowel met een huisbezoek als administratief. Vanwege de privacywetgeving kunnen we niet alle inhoudelijke bevindingen delen met de melder(s). Wel is het belangrijk om contact te houden om, wanneer nodig, aanvullende informatie te krijgen. De drie woningcorporaties Rochdale, ZVH en Parteon trekken hierbij gezamenlijk op met de gemeente en politie. Het maakt niet uit waar een melding wordt gedaan, er wordt werk van gemaakt. Als de melder anoniem wil blijven naar de vermoedelijke onderverhuurder zullen wij dit altijd respecteren.’

Wat gebeurt er na de melding?

‘Wanneer er sprake is van onderverhuur, prostitutie, een hennepplantage of drugsopslag, of het gebruik van een woning als bedrijf zonder hoofdbewoning, dan hebben de woningcorporaties een zero tolerance beleid. Wanneer het onderzoek aantoont dat de huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden van de sociale huurwoning niet worden nageleefd dan gaan we de woning terugvorderen. De hoofdhuurder kan vrijwillig het contract opzeggen. Wanneer dat niet gebeurt, dan zullen er gerechtelijke stappen worden genomen.’

Kamerverhuur aan meer dan twee volwassen personen en woningsplitsing is tegenwoordig ook verboden in Poelenburg en Peldersveld. Marion Kuin vertelt in de volgende nieuwsbrief over de aanpak van de gemeente wanneer de regels worden overtreden in de particuliere woonsector.

melden:

- Telefoon: 14075
- Bij de woningcorporatie
- Melding vermoede woonfraude of illegale verhuur: https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=19416 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl